Rolec
Nu finns Rolecs hela sortiment i Sverige. Rolec är världens ledande tillverkare av el- och belysningsutrustning för bryggor, marinor och campingplatser mm. Vi kan också erbjuda kompletta mät- och debiteringssystem för förbrukning av såväl vatten som el.

http://www.rolecserv.com